Scroll to top
Sezon 2020/21 OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO AEROKLUBU ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
Back
SAMOLOT UZNANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH

UZNANIE KWALIFIKACJI PILOTÓW WOJSKOWYCH

  • TERMIN KURSU:

    CAŁY ROK

  • LOKALIZACJA:

    OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO AZL

  • CENA:

    INDYWIDUALNA

Scroll

UZNANIE KWALIFIKACJI PILOTÓW WOJSKOWYCH

Piloci wojskowi, straży granicznej i inni, którzy nabyli kwalifikacje w lotnictwie państwowym podczas szkolenia, nie uzyskują licencji i uprawnień personelu lotniczego uznanych przez Władzę Lotniczą, jednakże wiedza, doświadczenie i umiejętności nabyte w czasie służby wojskowej mogą być uznane jako spełnienie części wymagań dotyczących licencji i uprawnień PART-FCL wg uznania Władzy Lotniczej.

UZNANIE KWALIFIKACJI PILOTÓW WOJSKOWYCH

TEORIA

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Ilość godzin szkolenia teoretycznego zawarta będzie w opracowanym Indywidualnym Toku Szkolenia.

UZNANIE KWALIFIKACJI PILOTÓW WOJSKOWYCH

PRAKTYKA

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Ilość godzin szkolenia praktycznego zawarta będzie w opracowanym Indywidualnym Toku Szkolenia.

UZNANIE KWALIFIKACJI PILOTÓW WOJSKOWYCH

WYMAGANIA

Kandydat przed rozpoczęciem szkolenia musi spełniać łącznie następujące wymagania:

– wiedza: zgodna z wymaganiami PART FCL w zakresie dla odpowiednich licencji;
– praktyka lotnicza: kandydat musi wykazać się minimalnym doświadczeniem określonym przez przepisy PART FCL wymaganym do uzyskania licencji lub uprawnienia, o które się ubiega.

Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia spełnienia warunków progowych:

– legitymację Pilota Wojskowego lub inny dokument wydawany pilotom lotnictwa państwowego, stwierdzający przynależność pilota do wojskowych sił powietrznych lub innego rodzaju lotnictwa państwowego, klasę pilota i stopień wojskowych (piloci wojskowi);

– dyplom ukończenia lotniczej szkoły wojskowej (dotyczy pilotów wojskowych); ——program/y szkolenia z wykazem przedmiotów oraz ilości godzin szkolenia
– książkę Lotów, wraz z wpisami dotyczącymi przebiegu szkolenia, uprawnień na typ, dodatkowych uprawnień, nalotu na poszczególnych typach, nalotu jako
pilot-dowódca, wg IFR, w nocy

Szczegółowe wymagania określone w PART FCL

U NAS KAŻDY DZIEŃ JEST DNIEM OTWARTYM

MASZ PYTANIA?

Z przyjemnością udzielimy Ci wszystkich dodatkowych informacji.

Zapraszamy do kontaktu!