Scroll to top
Sezon 2020/21 OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO AEROKLUBU ZIEMI LUBUSKIEJ
Share

Studiuj Mechanikę Lotniczą
na Uniwersytecie Zielonogórskim

DOŁĄCZ DO NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH PROFESJONALISTÓW
I PRACUJ NA CAŁYM ŚWIECIE!

Ośrodek Szkolenia Lotniczego AZL współprowadzi specjalizację
MECHANIKA LOTNICZA na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Kształcenie na tej specjalności wymaga dużej ilości zajęć praktycznych
przy samolotach będących w bieżącej eksploatacji
– takie samoloty ma w posiadaniu Aeroklub Ziemi Lubuskiej.

Rozmowa z Jarosławem Gniazdowskim - wicedyrektorem Ośrodka Szkolenia Lotniczego AZL - o nowym projekcie i współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim

01.

Mechanika lotnicza

Mechanicy lotniczy to osoby, które serwisują samoloty i kontrolują ich stan techniczny. Pracują oni w hangarach i na płycie lotniska. Zatrudnieni są w firmach świadczących usługi liniom lotniczym. W hangarze podczas tzw. obsługi bazowej przeprowadzają okresowe badania stanu technicznego samolotu. Wykonują też remonty i prace konserwacyjne.

01.

Podczas obsługi liniowej mechanik lotniczy pracuje na płycie lotniska, kontrolując stan techniczny przed lotem. W zakresie swoich podstawowych obowiązków ma także prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań, konserwacji i bieżących usterek samolotu.

02

Specjalistyczne licencje

Nad szkoleniem mechaników lotniczych w Polsce pieczę ma Urząd Lotnictwa Cywilnego.
To on poświadcza egzaminy i licencje mechaników lotniczych. W ULC można zdawać egzaminy z poszczególnych modułów, ale przeprowadzają je też uczelnie, szkoły i komercyjne firmy, które także szkolą przyszłych mechaników.
Oprócz dyplomu inżyniera mechanika o specjalności mechanika lotnicza, absolwenci Uniwersytetu Lotniczego będą mogli uzyskać certyfikat ULC, który jest honorowany w całej Europie, o także wymagany przez firmy wykonujące obsługę i naprawy techniczne samolotów.

01.

Wykonują też remonty i prace konserwacyjne. Podczas obsługi liniowej mechanik lotniczy pracuje na płycie lotniska, kontrolując stan techniczny przed lotem. W zakresie swoich podstawowych obowiązków ma także prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań, konserwacji i bieżących usterek samolotu.

Ośrodek Szkolenia Lotniczego AZL poprowadzi Cię w praktyce,

która niezbędna jest do zostania inżynierem o specjalności mechanika lotnicza

03

Gwarantowana praca i zaszczytne wynagrodzenie

MECHANIKA LOTNICZA to jeden z najbardziej wziętych zawodów świata, którego potencjał może tylko jeszcze bardziej wzrosnąć przez tempo, z jakim rozwija się ruch lotniczy w Europie i na świecie. Już od ponad roku pracownicy Wydziału Mechanicznego UZ i OSL AZL pracują nad uruchomieniem kompleksowego szkolenia licencjonowanych mechaników lotniczych.

04

Mechanika lotnicza i OSL AZL

16 stycznia br. w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej podpisano porozumienie o współpracy dotyczące podjęcia wspólnych działań, których efektem będzie rozpoczęcie szkolenia lotniczego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (mechanik lotniczy i pilot samolotowy). Ośrodek Szkolenia Lotniczego AZL poprowadzi Cię w praktyce, która niezbędna jest do zostania inżynierem o specjalności mechanika lotnicza i zdobycia tego niezwykłego zawodu.