Scroll to top
OSL AZL
Share
Back
ŚMIGŁOWCE

PPL(H) – Licencja Pilota Turystycznego (Śmigłowiec)

  • Lokalizacja:

    Ośrodek Szkolenia Lotniczego AZL

  • Termin:

    Cały rok

Scroll

OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO AZL

PPL(H) - Licencja Pilota Turystycznego (Śmigłowiec)

Ogólne informacje

Licencja pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H) (Private Pilot License – Helicopter) to pierwszy krok w twojej karierze lotniczej pilota śmigłowca, popularnie nazywanego helikopterem.

Szkolenie rozpoczniesz od podstawowego manewru śmigłowcem, jakim jest zawis, a skończysz na długich samodzielnych przelotach.

Jako posiadacz PPL(H) będziesz mógł wykonywać obowiązki dowódcy śmigłowca nie używanego odpłatnie, z ograniczeniem do lotów dziennych, chyba że uzyskasz uprawnienia do lotów nocnych VFR.

Teoria PPL(H)

Do tego celu wykorzystujemy naszą platformę e-learningową, dodatkowo spotykamy się na wykładach oraz na konsultacjach z naszymi instruktorami.

Po szkoleniu teoretycznym na licencję na pilota helikoptera czeka was egzamin państwowy przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną, do którego na pewno będziecie świetnie przygotowani.

Podczas kursu na pilota śmigłowca przerabiać będziemy tematykę związaną z następującymi przedmiotami:

– Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
– Człowiek – możliwości i ograniczenia
– Meteorologia
– Łączność
– Zasady lotu
– Procedury operacyjne
– Wykonanie i planowanie lotu
– Ogólna wiedza o śmigłowcu
– Nawigacja

Praktyka PPL(H)

Szkolenie na pilota helikoptera odbywa się na śmigłowcu Robinson R-44 – najpopularniejszym śmigłowcu tłokowym na świecie.

Część praktyczna obejmuje naukę zwisu i manewrów blisko ziemi, startu i lądowania, loty po kręgu z instruktorem i samodzielne, loty bez widoczności ziemi, loty trasowe, przeloty na duże lotniska komunikacyjne i procedury awaryjne.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Egzaminatora Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Po ukończeniu szkolenia uzyskuje się wpis do licencji uprawniający do lotów na śmigłowcu R-44-TR R44.

Wymagania PPL(H)

Wiek:

W dniu przystąpienia do szkolenia na pilota helikoptera ukoń­czo­ne co najmniej 16 lat (osoba ubiegająca się o licencję PPL(H) musi mieć ukończone 17 lat)

Orzeczenie lotniczo-lekarskie:

Klasa 1 lub 2 (niezbędne przed pierwszym lotem samodzielnym)

Orzeczenie Klasy 1 jest ważne przez rok, chyba że zaznaczono inaczej. Orzeczenie Klasy 2 jest zazwyczaj przyznawane tak samo jak Klasy 1, ale jest dłużej ważne.