Scroll to top
OSL AZL
Share
Back
SAMOLOTY ŚMIGŁOWCE UZNANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH

Uznanie kwalifikacji pilotów wojskowych

  • Lokalizacja:

    Ośrodek Szkolenia Lotniczego AZL

  • Termin:

    Cały rok

Scroll

OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO AZL

UZNANIE KWALIFIKACJI PILOTÓW WOJSKOWYCH

Ogólne informacje

Piloci wojskowi, straży granicznej i inni, którzy nabyli kwalifikacje w lotnictwie państwowym podczas szkolenia, nie uzyskują licencji i uprawnień personelu lotniczego uznanych przez Władzę Lotniczą.

Jednakże wiedza, doświadczenie i umiejętności nabyte w czasie służby wojskowej mogą być uznane jako spełnienie części wymagań dotyczących licencji i uprawnień PART-FCL wg uznania Władzy Lotniczej.

Teoria

Ilość godzin szkolenia teoretycznego, jak również sam program szkolenia, zawarte będą w opracowanym u nas Indywidualnym Toku Szkolenia.

Praktyka

Ilość godzin szkolenia praktycznego, jak również sam program szkolenia, zawarte będą w opracowanym u nas Indywidualnym Toku Szkolenia.

Wymagania

Kandydat przed rozpoczęciem szkolenia musi spełniać łącznie następujące wymagania:

Wiedza: zgodna z wymaganiami PART FCL w zakresie dla odpowiednich licencji;
Praktyka lotnicza: kandydat musi wykazać się minimalnym doświadczeniem określonym przez przepisy PART FCL wymaganym do uzyskania licencji lub uprawnienia, o które się ubiega.

Dokumenty, jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia spełnienia warunków progowych:

– legitymację Pilota Wojskowego lub inny dokument wydawany pilotom lotnictwa państwowego, stwierdzający przynależność pilota do wojskowych sił powietrznych lub innego rodzaju lotnictwa państwowego, klasę pilota i stopień wojskowy (piloci wojskowi);

– dyplom ukończenia lotniczej szkoły wojskowej (dotyczy pilotów wojskowych); ——program/y szkolenia z wykazem przedmiotów oraz ilości godzin szkolenia;

– Książkę Lotów, wraz z wpisami dotyczącymi przebiegu szkolenia, uprawnień na typ, dodatkowych uprawnień, nalotu na poszczególnych typach, nalotu jako
pilot-dowódca, wg IFR, w nocy.

Szczegółowe wymagania określone w PART FCL.